Projekt Utsikt Byske

 Tidigare projekt

UTSIKT BYSKE


Projekt Utsikt Byske 2012


Utsikt Byske Södra.

Tack vare ett enormt stöd från ortsbefolkning, stugägare och entreprenörer i närområdet har vi kunnat genomföra vår vision om ett öppnare Byske!!

Det hela startade med ett samarbete mellan Södra Ytterstfors Byaförening och Byskes MåBra grupp, vi skickade en ansökan om EU-stöd som fick bifall från Mare Boreale till att utföra Projekt Utsikt Byske södra.

Mare Boreale gav oss i början på 2012 bifall på vår ansökan om EU-medel för att ta bort växtligheten nere på Södra Ytterstfors badstrand.  

Medfinansiärer:
Mare Boreale, Medlemmar i Södra Ytterstfors Byaförening, Ortsbefolkning, Stugägare, Ytterstfors Maskincenter, Skellefteå Skogskonsult AB, Finnträsk, Hemmafröjd, Byske Gummiverkstad, Alf Eriksson, Lars Marklund och IK Vargarna (Byske hockey) ställde upp och jobbade ideellt samt lånade ut utrustning till de som behövde och ville hjälpa till.

Uppslutningen har varit helt magisk. Under hösten 2012 har det stubbröjts och markberetts på stranden, vilket till viss del även sponsrats av ovan nämnda entreprenörer.  

Stort tack till er ALLA för ert stöd och er medfinansiering, både i form av arbetskraft och även pengar och andra medel!!! 

Projektet har även uppmärksammats i media, klicka här för att ladda ner artikel från Folkbladet 2012-11-17

Avslutningsmiddag för projekt Utsikt Byske södra intogs på Byske Gästgiveri, mycket god mat och trevlig samvaro. Till middagen var samtliga medfinansiärer inbjudna, det var mycket kul att så många kunde komma!!

Innan middagen presenterades projektet av Pär och Jörgen, de visade en PowerPoint och berättade om projektet från start till slut. Efter detta så gjordes en utvärdering, resultatet av denna hittar ni genom att klicka här.

Utvärderingen speglar hur/vad Byskes Handlare, ortsbefolkning, stugägare i närområdet och lokala entreprenörer tycker om projektet i dess helhet.


Ledkarta Furuögrundsleden.
Röd linje visar leden.